Retningslinjer for bruk av metalldetektor

Det er veldig viktig at alle som er ute å søker med metalldetektor, har satt seg grundig inn i retningslinjene!

  • Søk aldri på eller nær fredede områder!
  • Rapporter funn som kan være eldre enn 1650 (mynter) og 1537 (øvrige gjenstander). Funn av skip, båter og vrakgods eldre enn 100 år, samt samiske gjenstander eldre enn 100 år, skal også rapporteres. 
  • Bevar kontekst! Ikke rør noe som kan ha ligget urørt, men ta kontakt med f.eks. fylkesarkolog, før du graver videre.
  • Søk aldri på annens eiendom, uten først å ha innhentet tillatelse fra grunneier. Spør alltid, både for innmark og utmark!

Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker (PDF): https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2451251/Metallsoeker.pdf

Riksantikvarens retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn (PDF): https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/bitstream/handle/11250/2582716/Fastsettelse_finnerl%C3%B8nn.pdf

Funnskjema (PDF): https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2019/10/funnskjema2019.pdf

Sjøfunnskjema (PDF): https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2019/12/Sj%C3%B8funnskjema-003.pdf

Finn grunneier: https://seeiendom.kartverket.no/